Skip to main content

Werken volgens plan. Kwaliteitstoetsing en voortgangsbewaking van uw bouwproject.

Controleren

De Bouwmanager controleert of de bouw verloopt volgens planning. Dat klinkt eenvoudig maar is een vak op zich. En de Bouwmanager verstaat dat vak.

We toetsen of er gewerkt wordt volgens plan. We controleren op kwaliteit van materialen en afwerkingsniveau, op inzet van betrokkenen en of gewerkt wordt conform gemaakte afspraken.

Zicht op de bouw

De Bouwmanager gaat uit van het principe ‘afspraak is afspraak’ en verwacht van partijen uit het bouwteam tijdige signalering wanneer de praktijk anders uitpakt. Daarom onderhouden we intensief contact met de projectpartijen. Kwaliteitstoetsing vindt plaats in bouw- en werkvergaderingen en ook regelmatig op de bouwplaats om de verbinding met de uitvoering te hebben en te houden. Desgewenst kunnen op verzoek van de opdrachtgever voortgangs- of managementrapportages uitgebracht worden.

Efficiënt en georganiseerd

Vroegtijdige opnames en controles geven een helder beeld van de stand van zaken zodat er tijdig met vooropnames begonnen kan worden. Zo wordt er in gezamenlijkheid voor gezorgd dat de periode vlak voor de oplevering geen race tegen de klok wordt maar een efficiënte afronding van het hele proces. Met als uiteindelijk doel een soepele oplevering waarbij de opdrachtgever het gevraagde geleverd krijgt. Omdat de oplevering volgens de Bouwmanager een echt feestje moet zijn.

Uw bouwproject onder controle? Neem contact op met de Bouwmanager.